Ysgol Masnach Deg

 

Pythefnos Masnach Deg 2012

 

 

gwerthu ffrindiau Bu’r disgyblion yn gwerthu ffrwythau a byrbrydiau Masnach Deg.

 

gwneud smwddis paratpo smwddis  
Disgyblion Blwyddyn 1 a 2 yn gwneud ‘smwddis’ Masnach Deg.

 

trafod Disgyblion Blwyddyn 1 yn trafod effaith prynu nwyddau Masnach Deg ar ffermwyr a gweithwyr Masnach Deg.

trafodaeth Bl 5 a 6
Disgyblion Blwyddyn 5 a 6 yn trafod pa ganran o bris banana mae’r gweithwyr yn ei gael.

 

 

gwerthu

Ffair Pasg 2012

Yn ystod y Ffair Pasg bu disgyblion yr ysgol yn gwerthu byrbrydiau Masnach Deg ac yn gwerthu tocynnau raffl gyda’r cyfle i ennill hamper Masnach Deg.

 

 

Manylion Cyswllt

Ysgol Gymuned Llanfechell
Ffordd y Mynydd
Llanfechell
Amlwch
Ynys Môn
LL68 OSA

(01407) 710 512

pennaeth.llanfechell@anglesey.gov.uk

mwy