Ysgol Iach


Ffrwythau Amser Chwarae
Mae Ysgol Llanfechell yn ysgol iach, felly mae posib' i'r plant brynu ffrwyth yn ystod amser chwarae'r bore. Pris y ffrwyth yw 20c.

Gan fod yfed dŵr yn bwysig iawn, rydym yn gwerthu poteli dwr am £1.50. Maent ar gael trwy gysylltu a'r athrawes ddosbarth.

Manylion Cyswllt

Ysgol Gymuned Llanfechell
Ffordd y Mynydd
Llanfechell
Amlwch
Ynys Môn
LL68 OSA

(01407) 710 512

pennaeth.llanfechell@anglesey.gov.uk

mwy