Ysgol Eco

Mae'r plant wedi bod yn brysur yn creu eco-gôdau ar gyfer y Grwp Eco.

Dyma'r eco-gôd llwyddiannus eleni.

 

logo ysgolion eco Cynllun Gweithredu 2012 - 2013 - cliciwch yma

 

Pwyllgor Eco Ysgol Gymuned Llanfechell


pwyllgor eco

Targedau Pwyllgor Eco 2012 – 2013

• Lleihau sbwriel ar dir yr ysgol
• Derbyn statws Ysgol Masnach Deg
• Datblygu gardd yr ysgol
• Datblygu a thacluso tir yr ysgol
• Denu bywyd natur i dir yr ysgol
• Ymchwilio i wneud defnydd o ynni adnewyddadwy
• Gwella iechyd a ffitrwydd

 

Eco Gôd Pwyllgor Eco Ysgol Gymuned Llanfechell


cod eco


 

Manylion Cyswllt

Ysgol Gymuned Llanfechell
Ffordd y Mynydd
Llanfechell
Amlwch
Ynys Môn
LL68 OSA

(01407) 710 512

pennaeth.llanfechell@anglesey.gov.uk

mwy