UrddYma cewch wybodaeth am Urdd Ysgol Llanfechell

 


Llwyddiant yn Athletau'r Urdd!
Mai 2013

Llongyfarchiadau i bawb a gymrodd ran yn athletau'r Urdd wythnos ddiwethaf yn ysgol gynradd Amlwch. Llwyddodd y canlynol y eu categoriau ac fe fydd 1af ac 2il o bob categori yn mynd ymlaen i gystadlu yn ysgol uwchradd Bodedern ym mis Mehefin! Pob lwc i chi gyd!

Rhedeg unigol
Alan - 1af (bl 2)
Sol - 1af (bl5)
Abigail - 2il (bl5)
Colette - 3ydd (bl6)

Naid hir
Alan - 1af (bl2)
Colette - 2il (bl6)

Taflu gwaywffon
Hannah - 3ydd (bl6)

Ras gyfnewid
bechgyn bl 3/4 - 1af
merched bl 3/4 - 3ydd
bechgyn bl 5/6 - 2il
merched bl 5/6 - 2il


parti urdd

Parti Penblwydd yr Urdd yn 90 oed

Cliciwch yma i gael gweld lluniau yr hwyl yn y parti


tim pel rwyd

LLONGYFARCHIADAU!

Dyma dîm pêl-rwyd yr Urdd a fu yn fuddugol yn nhwrnament pêl-rwyd ysgolion Môn, Mai 20fed, 2011.

Diolch i Miss Lois Evans am eu hyfforddi.


urdd ynys mon Cliciwch yma i weld beth sy'n mynd ymlaen yn yr Urdd ar Ynys Môn

 

Yn yr Adran Yma

Manylion Cyswllt

Ysgol Gymuned Llanfechell
Ffordd y Mynydd
Llanfechell
Amlwch
Ynys Môn
LL68 OSA

(01407) 710 512

pennaeth.llanfechell@anglesey.gov.uk

mwy