Tymhorau


 

 

 

Tymhorau Ysgol 2017 - 2018
Tymor yr Hydref 1 Medi 2017 - 22 Rhagfyr 2017
Tymor y Gwanwyn 8 Ionawr 2018 - 23 Mawrth 2018
Tymor yr Haf 9 Ebrill 2018 - 20 Gorffennaf 2018
   
Ysgolion yn agor i blant ar Ddydd Llun 4 Medi 2017.
   
Gwyliau
Hanner Tymor 30 Hydref – 3 Tachwedd 2017
Gwyliau’r Nadolig 25 Rhagfyr 2017 - 5 Ionawr 2018
Hanner Tymor 12 - 16 Chwefror 2018
Gwyliau’r Pasg 26 Mawrth 2018 – 6 Ebrill 2018
Calan Mai 7 Mai 2018
Hanner Tymor 28 Mai – 1 Mehefin 2018
   

Ysgol yn cau am wyliau Haf ar Ddydd Gwener 20 Gorffennaf 2018.

Nid yw dyddiadau Blwyddyn Ysgol 2018 – 2019 wedi eu cadarnhau hyd yma.

1 Medi 2017 - Diwrnod dan Reolaeth Ysgol
4 diwrnod hyfforddiant i’w trefnu gan yr ysgol yn ystod y flwyddyn

Daw hyn a'r nifer dyddiau ysgol i ddisgyblion i 190

Bydd ysgolion sy’n cau ar gyfer etholiadau, yn agor am y nifer hynny o ddyddiau ar
ddiwedd Tymor yr Haf.

 

Manylion Cyswllt

Ysgol Gymuned Llanfechell
Ffordd y Mynydd
Llanfechell
Amlwch
Ynys Môn
LL68 OSA

(01407) 710 512

pennaeth.llanfechell@anglesey.gov.uk

mwy