Themau


 

 


Y Fframwaith Themau

Trefnir cyfran helaeth o’r cwricwlwm ar sail gwaith thematig, hynny yw lluniwyd casgliad o unedau gwaith sydd yn cwmpasu, elfennau o wahanol raglenni astudio y Cwricwlwm Cenedlaethol.

Mawr obeithiwn fod y plant yn gweld y gwaith yn ddiddorol ac yn berthnasol a thrwy gynllunio gofalus teimlwn ein bod yn llwyddo i sicrhau dilyniant a datblygiad yn yr addysg a gynigiwn..

Bydd llawer o’r gwaith a wneir yn seiliedig ar brofiadau ‘byw’ ac fe wneir defnydd llawn o’r adnoddau lleol sydd gennym er mwyn ategu’r gwaith.

Dyma Fframwaith Themau Ysgol Llanfechell:

Blwyddyn Derbyn, 1 a 2
Tymor yr Hydref
Tymor y Gwanwyn
Tymor yr Haf
Cylch 1af
Trafnidiaeth
Myfi Fy Hun
Cemlyn
2il Gylch
Cyfathrebu
Amser
Bryn Ddu

Blwyddyn 3 a 4
Tymor yr Hydref
Tymor y Gwanwyn
Tymor yr Haf
Cylch 1af
Parti Penblwydd
Y Celtiaid
Bwyd a Ffermio
2il Gylch
Tro'r Tymhorau
Chwarae
Tuduriaid

Blwyddyn 5 a 6
Tymor yr Hydref
Tymor y Gwanwyn
Tymor yr Haf
Cylch 1af
Tyfu o'n Cwmpas
Teithio
Tyfu yn y 19 Ganrif
2il Gylch
Ger y Gors a'r Llyn
Ar Hyd yr Afon
Hwylio'r Moroedd

Gobeithiwn y byddwch yn teimlo fod y fframwaith hon yn fuddiol i chwi er mwyn medru cefnogi’r plant gartref trwy drafod, darllen am wybodaeth ac yn y blaen.

 

clawr pecyn gwybodaeth Blwyddyn 3 a 4

 

Manylion Cyswllt

Ysgol Gymuned Llanfechell
Ffordd y Mynydd
Llanfechell
Amlwch
Ynys Môn
LL68 OSA

(01407) 710 512

pennaeth.llanfechell@anglesey.gov.uk

mwy