Pwy di Pwy


 

 

STAFF DYSGU
Mr Llyr Rees B.A.

Pennaeth (di-gyswllt)
pennaeth.llanfechell@ynysmon.gov.uk

Miss Yvonne Jones

Pennaeth Cynorthwyol
Athrawes Dosbarth Meithrin a Derbyn
nyjones@llanfechell.anglesey.sch.uk

Miss Dawn Hughes

Athrawes Blwyddyn 1 a 2
dawn.hughes@llanfechell.anglesey.sch.uk

Mrs Lleucu Tegid Owen

Athrawes Blwyddyn 5 a 6 (rhan amser)
lleucu.owen@llanfechell.anglesey.sch.uk

Miss Lois Evans

Athrawes Blwyddyn 3 a 4
lois.evans@llanfechell.anglesey.sch.uk

   
Mrs Hedd Williams Cymhorthydd
Ms Carys Ponsonby Uwch Gymhorthydd
Ms Sharon Roberts Cymhorthydd Integreiddio
Mrs Nerys Jones Cymhorthydd

 

STAFF ATEGOL
Mrs Sharon Hughes Cogyddes
Ms Denise Jones Cymorthydd Cegin
Diane Owen Cymorthydd Cegin
Tracy Harper Cymorthydd Cegin + Dynes Lolipop
Lisa Owen Goruchwyliwr Clwb Brecwast
Mrs Sharon Owen Ysgrifenyddes, Goruchwyliwr Canol Dydd a Goruchwyliwr Clwb Brecwast
Mrs Ceri Bennett Gofalwraig

 

 

 

 

 

Manylion Cyswllt

Ysgol Gymuned Llanfechell
Ffordd y Mynydd
Llanfechell
Amlwch
Ynys Môn
LL68 OSA

(01407) 710 512

pennaeth.llanfechell@anglesey.gov.uk

mwy