Llywodraethwyr

Adroddiad Blynyddol 2013 - 2014 - cliciwch yma


 

Ymgeisiwn i greu sefyllfa lle bo pob plentyn yn teimlo'n ddiogel ac yn cael ei werthfawrogi fel unigolyn. Byddwn yn barod i gymeradwyo a chanmol a sicrhau llwyddiant o ryw fath i bob plentyn, fel y caiff ddarlun da o'i hun.

 

"The right kind of education is not possible `en masse'. To study each child requires patience, alertness and intelligence. To observe the child's tendencies, his aptitudes, his temperament, to understand his difficulties, to take into account his heredity and parental influence and not merely regard him as belonging to a certain category - all this calls for a swift and pliable mind, untrammelled by any system and prejudice. It calls for skill, intense interest and above all, a sense of affection."

Krishnamurti (1955)
Education and Significance of Man

 

Anelwn at sefydlu awyrgylch hapus a gweithgar yn seiliedig ar gydberthynas o barch a gofal athrawon a’i gilydd, athrawon a disgyblion a disgyblion a’i gilydd. Mae awyrgylch ac ethos o’r fath yn galluogi disgyblion i ymagweddu’n gadarnhaol a datblygu hunan hyder.


Datganiad o Weledigaeth y Corff Llywodraethol

Ategwn yr uchod, a'r llwybr i gyrraedd y nôd yma yw drwy gefnogaeth ac anogaeth i athrawon yr ysgol.

Seilir llwyddiant yr ysgol ar drefn deg a chyson.

Cydnabyddir yr ymdrechion i ymgyrraedd at y disgwyliadau uchel a osodir.

Llywodraethwyr yr Ysgol

 

ENW
CYNRYCHIOLI
DYDDIAD PENODI
HYD AT
Cyng. Llinos Medi Huws
(IS-GADEIRYDD)
AALL 01/09/2013 01/09/2017
Mrs Llio Johnson (CADEIRYDD) AALL 19/09/2011 19/09/2015
Mrs Mary Hughes AALL 01/10/2014 01/10/2018
Ms Fiona Owen Rhieni 01/09/2013 01/09/2017
Mrs Jackie Thomas Rhieni 01/09/2014 01/09/2018
Mrs Llinos Edwards Rhieni 01/09/2014 01/09/2018
Mrs Gwen Mainwaring Rhieni 01/09/2014 01/09/2018
Mr John Jones

Cyngor Lleiaf

01/09/2012 01/09/2016
Miss Yvonne Jones Athrawon 01/09/2012 01/09/2016
Mr Eurwyn Jones

Cymunedol

01/10/2014 01/10/2018
Mrs Elin Wynne

Cymunedol

01/10/2014 01/10/2018
Mr Aled Roberts

Cymunedol

19/09/2011 19/09/2015
Mr Llyr Rees Pennaeth    
Mrs Cathrin Jones Clerc 01/09/2014  

 

 

 

Manylion Cyswllt

Ysgol Gymuned Llanfechell
Ffordd y Mynydd
Llanfechell
Amlwch
Ynys Môn
LL68 OSA

(01407) 710 512

pennaeth.llanfechell@anglesey.gov.uk

mwy