School

Translation coming soon ......


 

 

Partneriaeth yw addysg rhyngom ni yn Ysgol Llanfechell a chwithau yn y cartref.

 

Trwy gydweithio gallwn sicrhau y bydd cyfnod eich plentyn yn yr ysgol yn un hapus ac y bydd yn datblygu’n addysgol a chymdeithasol.

 

Gobeithiwn y bydd y rhan yma o’r wefan o gymorth i chi adnabod yr ysgol a’r modd y gallwch chi atgyfnerthu ein gwaith gyda’ch plentyn.

 

Contact Details

Ysgol Gymuned Llanfechell
Ffordd y Mynydd
Llanfechell
Amlwch
Ynys Môn
LL68 OSA

(01407) 710 512

pennaeth.llanfechell@anglesey.gov.uk

mwy