Visitors

Translation coming soon ......

Parcio: Cewch barcio yn y maes parcio y tu allan i'r ysgol. Mae parcio yn gallu bod yn broblem yma gan ei bod mor brysur. Ceisiwch osgoi yr amseroedd prysur canlynol: rhwng 8.30 a 9.00 a.m., 3.00 a 3.40 p.m.

Croesawir ymwelwyr trwy'r brif-fynedfa, ac fe ofynnir iddynt arwyddo'r llyfr ymwelwyr a gedwir yno.

Os am drefnu apwyntiad, yna mae croeso i chwi wneud hynny trwy gysylltu gydag ysgrifenyddes yr ysgol, Mrs. Sharon Owen ar: 01407 710 512, neu trwy e-bost: ysg2153@ynysmon.gov.uk

Contact Details

Ysgol Gymuned Llanfechell
Ffordd y Mynydd
Llanfechell
Amlwch
Ynys Môn
LL68 OSA

(01407) 710 512

pennaeth.llanfechell@anglesey.gov.uk

mwy