Welcome to the Ysgol Llanfechell


We endeavour to create an atmosphere where each child feels safe and secure and is respected as an individual.  We support, praise and ensure some form of success for each pupil, so that every child may increase their self esteem.

News

(Welsh only available)

Ffair Nadolig

Eto eleni cafwyd ffair Nadolig llwyddiannus iawn yn yr ysgol. Gwnaethpwyd elw ARDDERCHOG o £797 tuag at yr ysgol - more information

 
Athletau Dan Do

Fe aeth 9 o ddisgyblion blwyddyn 5 a 6 i Ganolfan Hamdden Amlwch yn ddiweddar er mwyn cymryd rhan mewn cystadleuaeth athletau dan do - more information

 
Gala Nofio

Bu tim o ddisgyblion yng Nghaergybi ar gyfer Gala nofio Ysgolion Cynradd Ynys Mon. Roedd pawb wedi mwynhau eu hunain yn cystadlu ac roedd y safon yn arbennig o uchel. - more information