Welcome to the Ysgol Llanfechell


We endeavour to create an atmosphere where each child feels safe and secure and is respected as an individual.  We support, praise and ensure some form of success for each pupil, so that every child may increase their self esteem.

News

(English Coming Soon...)

Ffarwelio

Cafwyd gwasanaeth llawn atgofion wrth ffarwelio a phlant Blwyddyn 6 ar ddiwedd tymor yr Haf. Pob lwc i chi gyd yn Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch - more information

 
Caerdydd

Aeth rhai o aelodau’r Urdd o Flwyddyn 5 a 6 i Gaerdydd am dri diwrnod o hwyl a sbri - more information

 
Cwpan yr Hafod

Daeth yn amser twrnament Cwpan yr Hafod unwaith eto. Aeth y tim pêl droed i chwarae yn Ysgol Cemaes ac fe aeth y tim hoci i chwarae ym mharc Cemaes - more information