Cyfeillion Ysgol Gymuned Llanfechell

Rydym yn awyddus i ailsefydlu Cymdeithas Cyfeillion yr Ysgol. Cymdeithas fydd hon fydd yn agored i rieni, neiniau a theidiau, modryb ac ewythr a ffrindiau. Yn wir, unrhyw un fyddai’n hoffi cael cyfle i gymdeithasu, cael hwyl a chyfarfod pobl newydd. Cymdeithas fydd hon fydd yn cael ei redeg yn bennaf gan rieni. Bydd y Gymdeithas yn gyfrifol am:
  1. trefnu nosweithiau cymdeithasol
  2. codi arian i’r ysgol ac elusennau lleol
  3. codi proffil yr ysgol

Hoffwn hefyd ein gweld yn creu tudalen grŵp caeedig ar Facebook ar gyfer yr ysgol. Fe fydd hwn yn ddull hawdd a sydyn o rannu gwybodaeth gyda chi fel rhieni.

Cynhelir y cyfarfod cyntaf ar nos Lun Tachwedd y 3ydd am 6.30yh. Dewch yn llu am baned a sgwrs – a dewch ac eraill gyda chi.

Cyfarfod 11/11/14

Gwahoddiad Cyfarfod - cliciwch yma

Agenda Cyfarfod - cliciwch yma

Manylion Cyswllt

Ysgol Gymuned Llanfechell
Ffordd y Mynydd
Llanfechell
Amlwch
Ynys Môn
LL68 OSA

(01407) 710 512

pennaeth.llanfechell@anglesey.gov.uk

mwy