Bwrdd Du


Cliciwch ar y lluniau i fynd i Wefannau Addysgiadol

 

 

gem

Tynnwch y geiriau cywir lawr i ffurfio brawddeg sy'n disgrifio'r llun.

Cofiwch bod PRIFLYTHYREN ar ddechrau y frawddeg ac atalnod llawn ar ddiwedd y frawddeg.

   
gem tywydd

Mae Barnaby yr arth angen cymorth gyda gwneud adroddiad tywydd.

Rhowch y symbolau yn y llefydd cywir.

   
gwahanu defnyddiau

Gellir dosbarthu defnyddiau i wahanol grwpiau.

Alli di lusgo'r eitemau i'r bocsys cywir?

   
map o Gymru

Wyt ti yn gallu enwi siroedd Cymru?

Sawl un gei di yn iawn tybed?

   
termiadur gwyddoniaeth

Anweddu, cyfangu, grymoedd anghytbwys?

Dos i'r Termiadur i weld ystyr geiriau a thermau gwyddonol.

   

 

 

 

 

 

Manylion Cyswllt

Ysgol Gymuned Llanfechell
Ffordd y Mynydd
Llanfechell
Amlwch
Ynys Môn
LL68 OSA

(01407) 710 512

pennaeth.llanfechell@anglesey.gov.uk

mwy