Athrawon


 

 


Yn yr Adran yma cewch wybodaeth am staff yr ysgol a sut i gysylltu â hwy.

Hefyd, ceir casgliad o linciau i wefannau a fuasai o ddefnydd i athrawon a rhieni.

Mae tudalennau diogel ar gyfer athrawon Ysgol Llanfechell.

 

Manylion Cyswllt

Ysgol Gymuned Llanfechell
Ffordd y Mynydd
Llanfechell
Amlwch
Ynys Môn
LL68 OSA

(01407) 710 512

pennaeth.llanfechell@anglesey.gov.uk

mwy