Croeso i wefan Ysgol Llanfechell

 


Mae Ysgol Llanfechell yn anelu at sefydlu awyrgylch hapus a gweithgar yn seiliedig ar gydberthynas o barch a gofal. Ymgeisiwn i greu sefyllfa lle bo pob plentyn yn teimlo'n ddiogel ac yn cael ei werthfawrogi fel unigolyn.

Newyddion

Ffair Nadolig

Eto eleni cafwyd ffair Nadolig llwyddiannus iawn yn yr ysgol. Gwnaethpwyd elw ARDDERCHOG o £797 tuag at yr ysgol - mwy o wybodaeth

 
Athletau Dan Do

Fe aeth 9 o ddisgyblion blwyddyn 5 a 6 i Ganolfan Hamdden Amlwch yn ddiweddar er mwyn cymryd rhan mewn cystadleuaeth athletau dan do - mwy o wybodaeth

 
Gala Nofio

Bu tim o ddisgyblion yng Nghaergybi ar gyfer Gala nofio Ysgolion Cynradd Ynys Mon. Roedd pawb wedi mwynhau eu hunain yn cystadlu ac roedd y safon yn arbennig o uchel. - mwy o wybodaeth