Croeso i wefan Ysgol Llanfechell

 


Mae Ysgol Llanfechell yn anelu at sefydlu awyrgylch hapus a gweithgar yn seiliedig ar gydberthynas o barch a gofal. Ymgeisiwn i greu sefyllfa lle bo pob plentyn yn teimlo'n ddiogel ac yn cael ei werthfawrogi fel unigolyn.

Newyddion

Croeso

Croeso mawr i bawb yn ôl i’r ysgol. Gobeithio fod pawb wedi cael gwyliau braf ac yn barod i dorchi llewys a gweithio’n galed! - mwy o wybodaeth

 
Garej Llanfechell

Cafodd plant Blwyddyn 1,Derbyn a Meithrin fore diddorol iawn yn ddiweddar yn Garej Llan - mwy o wybodaeth

 
Diogelwch y Ffordd

Diolch i Mrs Ceri Williams o Adran Priffydd y Cyngor am ddod i’r ysgol i godi ymwybyddiaeth plant Blwyddyn 1, Derbyn a Meithrin o ddiogelwch y ffordd - mwy o wybodaeth