Croeso i wefan Ysgol Llanfechell

 


Mae Ysgol Llanfechell yn anelu at sefydlu awyrgylch hapus a gweithgar yn seiliedig ar gydberthynas o barch a gofal. Ymgeisiwn i greu sefyllfa lle bo pob plentyn yn teimlo'n ddiogel ac yn cael ei werthfawrogi fel unigolyn.

Newyddion

Ffarwelio

Cafwyd gwasanaeth llawn atgofion wrth ffarwelio a phlant Blwyddyn 6 ar ddiwedd tymor yr Haf. Pob lwc i chi gyd yn Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch - mwy o wybodaeth

 
Caerdydd

Aeth rhai o aelodau’r Urdd o Flwyddyn 5 a 6 i Gaerdydd am dri diwrnod o hwyl a sbri - mwy o wybodaeth

 
Cwpan yr Hafod

Daeth yn amser twrnament Cwpan yr Hafod unwaith eto. Aeth y tim pêl droed i chwarae yn Ysgol Cemaes ac fe aeth y tim hoci i chwarae ym mharc Cemaes - mwy o wybodaeth